Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Promocja ,,Studiów Łęczyńskich"

2011-07-22 12:29:27

Starosta Łęczyński - Adam Niwiński wita gości XXXIX spotkanie z cyklu ,,Czy ich znamy?"

23 kwietnia 2010r. obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Przed nami także Tydzień Bibliotek (8-15 maj). W związku z tak ważnymi datami Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zorganizowała w swoim nowym lokalu - 28 kwietnia 2010 r. - XXXIX spotkanie z cyklu ,,Czy ich znamy ?” . Przywołany cykl ma na celu prezentację osób, których pasje, ambicje, pracowitość, talent rozsławiają Ziemię Łęczyńską. Uroczystość promowała pierwszy tom ,,Studiów Łęczyńskich” – wydany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Na uroczystość przybyli znakomici goście:
Przedstawiciele Rady Redakcyjnej powyższego wydawnictwa z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie: prof. dr hab. Anna Sochacka – przewodnicząca Rady Redakcyjnej oraz autorka artykułu promowanego wydawnictwa, prof. dr hab. Janusz Łosowski – autor wstępu i wywiadu ze Stanisławem Kupczyńskim, prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – recenzent książki dr J. Ewy Leśniewskiej.
Autorzy opracowań - Wojciech Luboch, Anna Szulewska, Marzena i Piotr Winiarscy, Monika Bogusz.
Przedstawiciele samorządów: Adam Niwiński – starosta Łęczyński, Andrzej Dyczewski – wicestarosta Łęczyński, Piotr Jastrzębski oraz Bogusław Janociński – członkowie Zarządu Rady Powiatu w Łęcznej, Jan Baczyński vel Mróz – wójt Gminy Cyców, Mirosław Krzysiak – wójt Gminy Spiczyn, Jarosław Jośko – burmistrz Ostrowa Lubelskiego.
Obecni byli również: radni powiatu łęczyńskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież ze szkół średnich, przedstawiciele towarzystw regionalnych, dyrektorzy ośrodków kultury oraz bibliotekarze na czele z p. Bożeną Lech-Jabłońską kierownikiem Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
,,Studia Łęczyńskie” są najnowszym i jedynym naukowym czasopismem historycznym na Ziemi Łęczyńskiej. Inicjatorem wydawnictwa jest Piotr Winiarski, radny Powiatu Łęczyńskiego, regionalista. Natomiast ,,urzeczywistnienie cennego pomysłu” stało się możliwe dzięki Małgorzacie Kolary–Woźniak - naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej. ,,Studia Łęczyńskie” mają za zadanie wzbogacać i upowszechniać wiedzę o przeszłości miasta i powiatu w szerokich kręgach odbiorców. W pierwszym tomie zamieszczono nigdzie nie publikowane opracowania:
- Prof. dr hab. Anny Sochackiej o jeńcach krzyżackich u Jana Kuropatwy w Łańcuchowie.
- Piotra Winiarskiego o zjazdach Żydów Korony i Litwy w Łęcznej.
- Moniki Bogusz o parafii łęczyńskiej w XIX w.
- Dr Ewy Leśniewskiej o stajni wyścigowej Stanisława Sonnenberga w Kijanach.
- Prof. dr. hab. Włodzimierza Micha o zasłużonym dla Lubelszczyzny Janie Steckim.
- Wojciecha Lubocha o funkcjonowaniu kancelarii magistratu Ostrowa Lubelskiego w okresie międzywojennym.
- Fragment rozmowy z żołnierzem AK i partyzantki antykomunistycznej, bogato ilustrowany fotografiami, którą przeprowadził prof. dr hab. Janusz Łosowski.
- Bibliografię prac dyplomowych dotyczących Łęcznej i powiatu - zestawioną przez Annę Szulewską.
Pozycja zawiera również recenzje prof. dr. hab. Zbigniewa Zaporowskiego i prof. dr. hab. Albina Koprukowniaka.
Na końcu książki znajduję się kalendarium wydarzeń kulturalnych w powiecie łęczyńskim sporządzone przez Marzenę Winiarską.
Na uwagę czytelników zasługuje wyjątkowo przemyślana i staranna szata graficzna książki. Okładkę i karty czasopisma zdobi fragment mapy autorstwa gen. Wojciecha Chrzanowskiego, wydanej w Paryżu w 1859r. W kompozycję wpleciono unikatowe zdjęcia z końca XIXw. Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.
Wszyscy obecni z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia prof. dr. hab. Anny Sochackiej, która rzetelnie i wnikliwie zaprezentowała promowane wydawnictwo.
Przybyli goście dziękowali Radzie i Kolegium Redakcyjnemu za włożony trud w powstanie tak cennego periodyku. Wyrazili wdzięczność za chęć odkrywania i kultywowania wiedzy historycznej o ,,małej ojczyźnie”. Podziękowano również Zarządowi Powiatu Łęczyńskiego, który ze zrozumieniem poparł cenną inicjatywę i sfinansował wydanie ,,Studiów Łęczyńskich” .
Słowa uznania zostały skierowane do dyrektora i pracowników biblioteki za profesjonalne przygotowanie uroczystości i piękny nowy lokal biblioteki.
Punktem kulminacyjnym uroczystości była prezentacja wybranych fragmentów artykułów dokonana przez uczniów szkół średnich oraz wręczenie autorom bukietów wiosennych tulipanów.
Na zakończenie goście wymieniali w kuluarach osobiste odczucia i spostrzeżenia na temat promowanego wydawnictwa.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron