Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Promocja biuletynu „W kręgu kultury”

2011-07-22 12:29:49

Adam Niwiński – starosta Łęczyński 22.06.2010. – XL spotkanie z cyklu „Czy ich znamy?”

PBP wraz z WOK w Lublinie promowała periodyk „W kręgu kultury” wydany w 2010r.
Przywołane czasopismo redaguje i wydaje (z przerwami) od 1972 r. WOK w Lublinie. Od kilku lat jest poświęcone najważniejszym wydarzeniom kulturalnym Lubelszczyzny oraz alfabetycznej prezentacji powiatów województwa lubelskiego.
Najnowszy numer obejmuje panoramę kulturalną powiatu łęczyńskiego wraz z 6 gminami wchodzącymi w jego skład: Cycowem, Ludwinem, Łęczną, Milejowem, Puchaczowem, Spiczynem. Swój dorobek zaprezentowały m. in. biblioteki publiczne, ośrodki kultury, stowarzyszenia, towarzystwa regionalne, muzeum.
Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: prof. dr hab. Bogusław Sawicki – kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
Krzysztof Brzeziński – wiceburmistrz Poniatowej;
dr J. Ewa Leśniewska – ceniona regionalistka;
Jerzy Gajewski – kierownik DIM WBP w Lublinie.
Przedstawicielami WOK byli: wicedyrektor Józef Obroślak wraz z Anną Kistelską i Magdą Janowską.
Samorządy reprezentowali: Adam Niwiński – starosta Łęczyński, Andrzej Dyczewski – wicestarosta , Teodor Kosiarski – burmistrz Łęcznej , Jan Baczyński vel Mróz – wójt Gminy Cyców, Stanisław Adamczyk – naczelnik Starostwa Powiatowego.
Środowisko kulturalne naszej „ małej ojczyzny” reprezentowali dyrektorzy bibliotek i ośrodków kultury, prezesi stowarzyszeń i towarzystw regionalnych. Uroczystość promocyjna stała się doskonałą okazją do spotkania osób zainteresowanych rozpowszechnianiem szeroko pojętej kultury i krzewieniem regionalnego patriotyzmu.
Po serdecznym powitaniu gości przez dyrektora PBP – Jadwigę Marczewską – głos zabrali wicedyrektor WOK w Lublinie Józef Obroślak
oraz Anna Kistelska – sekretarz redakcji. Mówili o okolicznościach powstania
i szacie graficznej czasopisma. Przybliżyli zarys treści, a także gorąco zachęcali do zaznajomienia się z tą niezwykle interesującą lekturą.
Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. Bogusław Sawicki. Z ogromnym zaangażowaniem prezentował urodę i walory przyrodnicze Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Są to piękne tereny, ale w dalszym ciągu zaniedbane, niedocenione turystycznie. Przypomniał, że każde działanie (jego jakość) zależy od ludzi – ich chęci, pasji, umiejętności.
Kolejni rozmówcy - starosta Adam Niwiński oraz wójt Cycowa Jan Baczyński vel Mróz przypominali działalność wydawniczą powiatu i gminy skupioną na popularyzacji Ziemi Łęczyńskiej. Jej różnorodność, od albumów przyrodniczych po monografie , jak również profesjonalizm edytorski świadczą o rzetelnym traktowaniu zagadnień promocyjnych.
Niezwykle interesujące wystąpienie Krzysztofa Brzezińskiego – wiceburmistrza Poniatowej, absolwenta trzech kierunków Uniwersytetu Muzycznego i Teatralnego w Wiedniu - dotyczyło roli muzyki w rozwoju człowieka. Wg naszego Gościa ,,muzyka pomaga lepiej żyć, duchowo,
ale również moralnie”.
Dynamiczna dyskusja objęła różne aspekty kultury. Tematu nie wyczerpała. Zachęciła do dalszych działań.Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna