Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Turniej Mowy Polskiej

2011-10-27 13:20:11

Turniej Mowy Polskiej 06.10.2011r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbył się Turniej Mowy Polskiej. Jego organizatorami byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej. Partnerami: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Gminne Biblioteki Publiczne w: Cycowie, Ludwinie, Milejowie, Puchaczowie, Spiczyna i ich filie. Powyższe zadanie patronatem objął Starosta Łęczyński.

Organizatorom turnieju przyświecał cel propagowania przebogatej przeszłości terenów wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego w wymiarze historycznym, kulturalnym i edukacyjnym. Inicjatywę podjęto również w trosce o zachowanie poprawności języka polskiego, kształtowanie umiejętności jasnego i logicznego formułowania myśli oraz krzewienie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze.
Pomysł został skierowany do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych. Formę prezentacji stanowiła oracja tj. uroczysta i barwna przemowa oparta na wybranej literaturze. Bibliotekarze PBP w Łęcznej specjalnie na tę okazję przygotowali bibliografię regionaliów dostępną we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu. Obejmowała: literaturę „przetwarzającą echa rzeczywistych wydarzeń” tj. legendy, podania, mity, wierzenia, opowiadania oraz naukową ilustrującą dzieje miejscowości, wydarzeń, ludzi należących do gmin powiatu łęczyńskiego.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Napłynęło 55 zgłoszeń z gmin (nie tylko powiatu łęczyńskiego): Łęczna, Puchaczów, Cyców, Milejów, Ludwin, Trawniki, Urszulin, Uścimów.
Turniej otworzyli: Jadwiga Marczewska – dyrektor PBP w Łęcznej i Adam Niwiński - Starosta Łęczyński. Uroczystość wspólnie poprowadziły Jadwiga Marczewska oraz Marta Warzyszak-Tarka – pracownik ŚDŚ w Łęcznej.
Występ uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Maria Kieres-Kramek – przewodnicząca, autorka najczęściej wybieranych przez uczestników teksów. Katarzyna Antas - pracownik d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Monika Gryglicka - inspektor d/s kultury Urzędu Gminy w Ludwinie, Mariola Pacholska–Roczon – instruktor kulturalno - oświatowy Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, Agnieszka Widzińska – nauczycielka historii, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Cycowskiej.
Jury, wybierając najlepszych mówców, brało pod uwagę: kompozycję wypowiedzi, poprawność językową, poprawną wymowę, kompozycję i oryginalność, kunszt oratorski, kontakt z widzami, mowę ciała.
Po przesłuchaniu 30 osób w kategorii (od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum) komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce Natalii Skoczylas (ZS im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie) za orację o mjr. Zygmuncie Piaseckim na podstawie artykułu Z. Szpetko z „Merkuriusza Łęczyńskiego”.
II miejsce Dominice Królik (ZS im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie) za występ zatytułowany „Moja mała ojczyzna” na podstawie wydaw.: „Powiat Łęczyński - monografia krajobrazowa” oraz „Dzieje Cycowa”.
III miejsce (równorzędnie) Justynie Czarnacie (Gimnazjum nr 1 w Łęcznej) za prezentację „Legendy o rzece Wieprz” W. J. Śliwiny z „Merkuriusza Łęczyńskiego” oraz Maciejowi Babuli (Gimnazjum nr 1 w Łęcznej) za wystąpienie krasomówcze na podstawie artykułu „Milejów rys historyczny” K. Wosia z „Merkuriusza Łęczyńskiego” i Kamilowi Sowińskiem (SP w Dratowie) za prezentację dotyczącą Podzamcza na postawie „Legend, podań innych opowieści z Lubelskiego”.
W kategorii szkoły średnie (po przesłuchaniu 20 osób) I miejsce przyznano (równorzędnie) Paulinie Bytys (ZS w Ludwinie) za popis oratorski „Mam w pamięci jarmarki łęczyńskie” na podstawie artykułu T. Mencla „Jarmarki łęczyńskie ” z „Merkuriusza Łęczyńskiego” oraz Tomaszowi Krasce (ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie) za prezentację „Rostworowscy wielcy panowie” przygotowaną na podstawie „Zeszytów Milejowskich”, przekazu ustnego K. Wosia oraz stron www.wowolnica.pl, II miejsce Agacie Czapli (MOW w Podgłębokiem) za wystąpienie przygotowane na podstawie „Legendy o herbie Powiatu Łęczyńskiego” zamieszczonej w „Legendach ziemi łęczyńskiej” M. Kieres-Kramek, III Damianowi Budzyńskiemu (ZS w Ludwinie) za orację „Legendy o dzielnym dziku, co na miejsce w herbie sobie zasłużył” S. Pawlak z „Merkuriusza Łęczyńskiego”.
W kategorii dorośli na I miejsce równorzędnie zasłużyli: Marianna Szponar za historię Ciechanek na podstawie własnej współpracy ze środowiskiem. Grażyna Pietrzak za prezentację „Legendy o jeziorach” na podstawie „Legend ziemi łęczyńskiej” M. Kieres-Kramek,. Stanisław Matyś za historię młyna w Zakrzowie na podstawie własnych wspomnień.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni dostali pamiątkowe dyplomy, książki oraz najnowsze wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Łęcznej z serii Wielobarwny Wypoczynek „Nawigator rowerowy”. Nagrody wręczali: Kazimierz Radko – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego oraz komisja konkursowa.
Punkt kulminacyjny uroczystości stanowił profesjonalny występ oratorski pań: Michaliny Laskowskiej i Anny Staśkiewicz - absolwentek kulturoznawstwa i animacji kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiadanie stało się ich ogromną pasją od czasu studiów i uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez opowiadaczy ze stowarzyszenia Grupa Studnia 0. Pokaz
i popis oparty na wielu łęczyńskich legendach odbył się dzięki sponsoringowi Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.
Turniej Mowy Polskiej okazał się być piękną inicjatywą, którą warto kontynuować.
Ukazał urodę ojczystego języka.
Stał się wielotematyczną powtórką z historii.
Lekcją współczesnego patriotyzmu.
Integracyjnym spotkaniem 3 pokoleń. 84-letni sołtys z Zakrzowa z dumą słuchał występu swojego 12-letniego wnuka Konrada.
Warsztatami aktorskimi uczącymi trudnej sztuki mówienia prozą tak,
by oddać sens i nie pomniejszyć walorów literackich tekstu.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.
Zdjęcia zachowały atmosferę turnieju.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych