Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Lekcja biblioteczna 2011

2011-11-28 15:55:57

Tadeusz Różewicz w zbiorach PBP w Łęcznej

21.11.2011r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach ( IV klasy Technikum o specjalizacji: żywieniowej, hotelarskiej, kelnerskiej oraz II klasy LO) z opiekunem Małgorzatą Rzeźnicką – nauczycielem bibliotekarzem, z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej ( IV klasy Technikum Górniczego) z opiekunem Elizą Szymańską – nauczycielem polonistą oraz z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ( III klasy Szkoły Zasadniczej ) z opiekunem Emilią Salak – nauczycielem bibliotekarzem.
Lekcja biblioteczna składała się z 2 części. Pierwsza dotyczyła Tadeusza Różewicza druga - organizacji PBP w Łęcznej. O ważnych wydarzeniach z biografii pisarza informowała Barbara Korczycka – Żuk. Poetka, miłośniczka filozofii muzyki i przyrody, absolwentka Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii w Lublinie. Należy do Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”.
W interesujący i wnikliwy sposób zaprezentowała sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich twórców kultury, który 9 października br. obchodził jubileusz 90 urodzin. Tadeusza Różewicza poezja, dramaty, proza weszły na stałe do kanonu literatury. Barbara Korczycka –Żuk przypomniała ważne życiowe wybory poety tj. służba w oddziale partyzanckim AK, długoletnie, peryferyjne miejsce zamieszkania, studiowanie historii sztuki, przyjaźnie literackie, szacunek do matki. Przeczytała dwa utwory poetyckie: „Ocalony” z tomu „Niepokój” oraz wiersz bez tytułu z tomu „Płaskorzeźba”. Pierwszy Anna Kamieńska nazwała „krajobrazem po trzęsieniu ziemi”. Jest wzorem wiersza różewiczowskiego operującego prostymi zdaniami, „które nie zamierzają budzić współczucia, nie zamierzają też się nikomu podobać”. Poeta oczyścił wiersz z rozbudowanych metafor, rymów.
Twórczość powojenna Różewicza to szukanie odpowiedzi na pytanie Jaki jest człowiek współczesny? Stanisław Burkot uważa, że jest zdeterminowany przez prawa biologii, typ cywilizacji, bieg wydarzeń historycznych.
Z kolei drugi wiersz (z 1989 r. ) dotyczy innej tajemnicy życia. Jest uniwersalny, ponadczasowy. Dzięki prostemu językowi poetyckiemu można go przetłumaczyć na wszystkie języki świata.
Czas na mnie
czas nagli

co ze sobą zabrać
na tamten brzeg
nic

więc to już
wszystko
mamo

tak synku
to już wszystko

a więc to tylko tyle

tylko tyle

więc to jest całe życie

tak całe życie
Celem lekcji było nie tylko podkreślenie istotnych aspektów wychowawczych odnoszących się do wartości moralnych w utworach Stanisława Różewicza, równocześnie zastanowienie nad obecnością poezji, jej znaczeniem i rolą w życiu człowieka.
Na zakończenie prowadząca spotkanie przygotowała niespodziankę w postaci wiersza „Metapoezja” Stanisława Żurka, w którym uczniowie mieli rozpoznać polskich poetów. Zwycięzca otrzymał reprodukcję oryginalnego rękopisu Tadeusza Różewicza.
W drugiej części spotkania uczniowie poznali regulamin biblioteki: zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni ogólnej i multimedialnej oraz ofertą informacyjną.
Obejrzeli - zebrane w bibliotece - różne wydania utworów Różewicza oraz opracowania jego utworów i biogramu.
Zadowoleni uczniowie obiecali powracać do naszej biblioteki i wykorzystywać różnorodne materiały biblioteczne nie tylko w prezentacjach maturalnych.
Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna