Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

„Czy ich znamy ?”w Kijanach

2012-05-14 22:49:27

Organizatorzy i bohaterka spotkania. W Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – najstarszej szkole powiatu łęczyńskiego – miało miejsce XLVI spotkanie z cyklu „Czy ich znamy ?”.

Zaproszenie przyjęła dr nauk humanistycznych Ewa J. Leśniewska. Regionalistka, przez 15 lat sprawująca funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, współtwórczyni i 13-letni redaktor „Merkuriusza Łęczyńskiego”. W pracy zawodowej starszy kustosz, emerytowany kierownik Muzeum Regionalnego w Łęcznej. Zajmuje się badaniem własności ziemskich na Lubelszczyźnie. Autorka kilku książek, opracowań, ponad 40 artykułów naukowych, a także 7 informatorów do wystaw.
Spotkanie rozpoczęli: dyr. ZSR Jan Trojak – powitaniem gości oraz Adam Niwiński – starosta łęczyński, który scharakteryzował dorobek naukowy dr Leśniewskiej .
Do uczniów klas I-III autorka skierowała wykład „Dobra Kijany i ich właściciele 1853-1908”. Wiele lat badań m.in. w archiwach, bibliotekach zaowocowały imponującą wiedzą, która, zebrana w formie artykułu naukowego, czeka na opublikowanie. Majątek Kijany został wydzielony z dóbr wielkich Lubartów. Pierwszym właścicielem został Ludwik Fryderyk Otto Jacobs. Kolejnym Zelik Kirszenberg. Następnie Franciszek Kleniewski i jego córka Tekla. Ostatni właściciele w przywołanym okresie to Tekla z Kleniewskich Stanisławowa Sonnenbergowa i jej mąż Stanisław Sonnenberg.
Dr Leśniewska ze swadą (bez notatek!) prezentowała wielkość majątku, miejscowości wchodzące w jego skład, przemysł rolny, uprawy, hodowle. Także „kosztowne skłonności” – polowania i hodowlę koni. Oczarowała słuchaczy wielością szczegółów oraz mrocznymi rodzinnymi tajemnicami (które czekają na rozwiązanie).
Po wykładzie odpowiadała na pytania zadawane przez Izabellę Korzeniowską emerytowaną nauczycielkę ZSR w Kijanach, pasjonatkę regionalnej historii. Obecna na uroczystości Bożena Lech – Jabłońska kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP w Lublinie zwróciła uwagę na doniosłość wydarzenia; oto jesteśmy świadkami prezentacji opracowania naukowego, które stanowi podstawę do tworzenia monografii i opracowania bibliografii regionalnej.
Uczniowie przygotowali oprawę artystyczną uroczystości Anna Kobyłka recytowała wiersz „Kijany” należący do liryki opisowo – refleksyjnej. Napisał go uczeń, niestety, o nieczytelnym nazwisku. Natomiast na podstawie archiwalnych zdjęć Adam Pędzisz i Karol Jędruszak przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą dzieje pałacu w Kijanach. Oba wystąpienia były możliwe dzięki pieczołowicie prowadzonym kronikom szkoły. Wspomnę, że przez wiele lat w pałacu mieściła się szkoła rolnicza. Aktualnie piękna stara budowla znów czeka, by kolejny właściciel przywrócił jej świetność.
Na zakończenie spotkania dyr. PBP w Łęcznej przekazała Małgorzacie Rzeźnickiej pracującej w szkolnej bibliotece bibliografię publikacji autorstwa dr Ewy J. Leśniewskiej.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron