Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

,,Łęczna i okolice w powstaniu styczniowym. Miejsca Pamięci”

2014-02-10 12:31:50

Jubileuszowe, 50 spotkanie z cyklu ,,Czy ich znamy?” - promujące książkę Piotra Winiarskiego

W przeddzień 151 rocznicy wybuchu powstania styczniowego -24.01.2014r. - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej gościła Piotra Winiarskiego autora książki ,,Łęczna i okolice w powstaniu styczniowym. Miejsca Pamięci”.
Piotr Winiarski z wykształcenia politolog, z zamiłowania historyk i regionalista jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych m.in. w ,,Studiach Łęczyńskich”, „Merkuriuszu Łęczyńskim”, ,,Z życia Polesia”, ,,Emausie”.
Z pasją, ale też wnikliwością i uczciwością badawczą rekonstruuje dzieje wielu wydarzeń historycznych rozgrywających się w Łęcznej, jej okolicach, a także na ziemiach obecnego powiatu łęczyńskiego. Z pod jego pióra wyszły artykuły poświęcone wybitnym postaciom związanym z naszym miastem (np. Tęczyńskim), również z Zawieprzycami (Skłodowskim).
Współpracował przy tworzeniu i redagowaniu następujących wydawnictw:
• Powiat łęczyński. Monografia krajobrazowa, Łęczna 2001.
• Powiat łęczyński. Przyroda, zabytki, pomniki przyrody, zdjęcia, mapy, informacje adresowe, Łęczna 2002.
• Powiat łęczyński. Skarby przyrody i kultury, Lublin [2004].
• Powiat łęczyński. Trasy rowerowe. Przewodnik, Lublin 2005.
Przewodniczył kolegium redakcyjnemu ,,Studiów Łęczyńskich” T.1, T. 2-3. (Informacje o promocji ,,Studiów Łęczyńskich” T. 1 w PBP w Łęcznej znajdą Państwo na naszej stronie biblioteka@powiatleczynski.pl w zakładce Działalność kulturalno-oświatowa - ,,Czy ich znamy?”)
Piotr Winiarski - radny Rady Powiatu w Łęcznej od pierwszej kadencji, aktualnie jest członkiem Komisji kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży. Społecznie uczestniczy w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Inicjuje wielu działań społecznych dokumentujących lokalną historię.
W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicznych pow. łęczyńskiego z gmin: Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn. Zaproszenie przyjął i był z nami Zbigniew Dąbek – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego.
Promocję wzbogaciła prezentacja multimedialna przygotowana przez Autora książki.
Promowana książka napisana dla upamiętnienia 150 rocznicy zrywu narodowego z 1863 roku została wydana przez Samorządowe Forum Ziemi Łęczyńskiej, Jej recenzentem jest prof. zw. dr hab. Wiesław Śladkowski.
Składa się z trzech rozdziałów:
I. Działalność niepodległościowa przed wybuchem zbrojnym.
II. Walki powstańcze 1863-1864.
III. Weterani powstania styczniowego.
W aneksach odnajdziemy 101(!) biogramów działaczy niepodległościowych i powstańców z Łęcznej i okolicy. Doskonałym uzupełnieniem wydawnictwa jest opracowany przez Autora szlak turystyczny prowadzący po miejscach bitew, potyczek i pamięci związanych z powstaniem styczniowym na terenie powiatu łęczyńskiego. Imponująca bibliografia świadczy o „benedyktyńskiej” pracy piszącego. Jest to książka dla każdego odbiorcy. Napisana prostym językiem pełni rolę podręcznika historii naszej małej ojczyzny. Powinna służyć nauczycielom, a za ich przyczyną uczniom. Natomiast biblioteki umieszczą ją wśród regionaliów i będą polecać stałym czytelnikom, jak również turystom odwiedzającym nasza ziemię.
Serdecznie gratulujemy Piotrowi Winiarskiemu wspaniałej publikacji, która ubogaca i zgłębia już prawie zatarte wydarzenia z tamtych lat.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www