Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

O majątku Kijany w …Kijanach

2014-05-05 16:31:15

LII spotkanie z cyklu ,,Czy ich znamy?” miało na celu promocję regionaliów, czyli artykułu naukowego dr J. Ewy Leśniewskiej ,,Dobra Kijany i ich właściciele w latach 1853-1908” zamieszczonego w wydawnictwie ,,Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku” pod. red.: Zofii Gołębiowskiej, Albina Koprukowniaka i Andrzeja Przegalińskiego. Książkę wydał „Werset”.
Spotkanie miało miejsce 24.04.2014r., w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach usytuowanym na terenie parku pałacowego.
Dr nauk humanistycznych J. Ewa Leśniewska ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja UMCS w Lublinie. Podyplomowe - z zakresu muzealnictwa - na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat „ Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944” obroniła na UMCS. Przez 15 lat była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Współtworzyła i współredagowała periodyk społeczno-kulturalny „Merkuriusz Łęczyński”.
Zajmuje się badaniem dziejów własności ziemskiej na Lubelszczyźnie. Opracowała dobra: Wola Sernicka, Samoklęski, Puchaczów, Nadrybie, Ostrówek, Ciechanki, Suffczyn. Opublikowała kilka książek, opracowań oraz ponad 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
O majątku Kijany w dostępnej literaturze są tylko nieliczne, rozproszone wzmianki. Toteż praca dr Leśniewskiej dotycząca realiów życia ziemian stanowi owoc wieloletnich badań naukowych i intelektualnych, a także stanowi ważną w historiografii próbę zestawienia źródeł. Przez 55 lat dobra Kijany „Były w rękach 5 właścicieli i dwukrotnie stanowiły współwłasność”. Wielotematyczny artykuł buduje obraz właścicieli i ich rodzin, przybliża czytelnikowi (m.in.) politykę gospodarczą, kierunki produkcji, działalność sportowo-hodowlaną, aktywność społeczną, rozrywki, zadłużenie. Jest analizą sytuacji człowieka na tle historycznych i społecznych właściwości epoki.
Artykuł pobudza wyobraźnię, powoduje, że lepiej rozumiemy dawne dzieje tej ziemi i jej mieszkańców. Autorka wierna zasadom rzetelnej pracy badawczej spełnia najwyższe wymagania stawiane tego typu pracom. Imponuje układem faktów i ich ciekawym wywodem. Mistrzowsko odmalowuje emocje, o których najtrudniej jest mówić.

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Łęczyński, Wójt Gminy Spiczyn, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, Wydawnictwo Werset. Dzięki inicjatywie p. Mirosława Krzysiaka - Wójta Gminy Spiczyn uroczystość uzyskała godną rangę i oprawę.
Zaproszenie przyjęli i na promocję przybyli:
- prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak - Redaktor naukowy tomu
- Kazimierz Radko – Wicestarosta Łęczyński
- Zbigniew Dąbek – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego
- Szymon Czech – Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
- Piotr Winiarski – Radny Rady Powiatu w Łęcznej, regionalista
- Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej
- dr Marek Łoś – Prezes Lubelskiego Oddziału Związku Ziemian
- ks. Marcin Pidek – Wikary Parafii pw. św. Anny w Kijanach
- Bożena Lech – Jabłońska – Kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
- Małgorzata Leszczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Polesie”
- Adam Panasiuk – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Polesie”, Radny rady Powiatu we Włodawie
- Eugeniusz Misiewicz – Dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
- Beata Sagan – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Puchaczowa i Okolic
- Monika Tomczak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie
- Sylwia Kawalec – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
- Danuta Panas – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej
- Mariola Kot – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie
- Anna Krzychowiec – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Puchaczowie
- Dorota Matyjaszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie
- Zygmunt Jóźwiak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn
- Joanna Grabowska – Skarbnik Gminy Spiczyn
- Barbara Grelak – Inspektor ds. obsługi organów gminy, kadr, BIP-u
- Bolesław Karpiński – Radny Rady Gminy Spiczyn
- Marian Walkiewicz – Radny Rady Gminy Spiczyn
- Piotr Zwoliński – Radny Rady Gminy Spiczyn
- Piotr Źrubek – Radny Rady Gminy Spiczyn
- Jan Trojak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
- Jerzy Bartosiewicz – Dyrektor SP im. H. Ch. Andersena w Jawidzu
- Jolanta Mackiewicz – Dyrektor SP im. M. Curie-Skłodowskiej w Zawieprzycach
- Mirosław Żerebiec - Dyrektor SP im. M. Konopnickiej w Charlężu
- Waldemar Czarski – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Spiczynie
- Grzegorz Pastusiak – Regionalista,
- Izabela Korzeniowska – Regionalistka
- Henryk Utz – mąż autorki
- oraz wymienieni wyżej organizatorzy promocji.

„Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku” można wypożyczać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Dostępny jest również wcześciejszy artykuł naukowy dr J. Ewy Leśniewskiej ,,Stado pełniej krwi i stajnia wyścigowa Stanisława Sonnenberga w Kijanach (1893-1905)". Zachęcamy pasjonatów historii małej ojczyzny do lektury!


Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa