Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

50 – te jubileuszowe DKK - regionalia

2015-06-22 18:48:14

18.06.2015 r. odbyło się spotkanie DKK poświęcone literaturze regionalnej dotyczącej miasta Łęczna.

Rozmowę zdominowały informacje zawarte w „Księdze Złotej 7 mio KL. Szkoły Powszechnej w Łęcznej„ – założonej w 1925 roku, pierwszej kronice Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej. Materiał zbierała i wpisywała do roku 1974 Stefania Pawlak – wieloletnia kierowniczka – działaczka społeczna związana z miastem Łęczna.
Urodziła się 16 października 1908 r. we wsi Trześnia. Od dzieciństwa marzyła, aby uczyć. Chcąc zrealizować swoje plany, ukończyła żeńskie seminarium nauczycielskie.
W 1929 r. uzyskała świadectwo upoważniające do pracy w szkole. Swoją karierę zawodową rozpoczęła we wsi Rzeczyca Księża, gdzie pracowała
do 1935 r. Doszło wówczas do wypadku. Stefania Pawlak wypada
z ruszającego pociągu, a jej obie nogi ulegają zmiażdżeniu. Pomimo to nie rezygnuje ze swoich planów! Po pewnym czasie odmawia przyznanej jej renty chorobowej i wraca do zawodu.
W 1936r. rozpoczyna pracę nauczycielki w szkole w Łęcznej i kontynuuję ją również w trakcie II wojny światowej, m.in. prowadząc naukę na tajnych kompletach.
W czasie wojny angażuje się w pisanie listów do więźniów obozów (na prośbę rodzin uwięzionych), przewozi paczki do przetrzymywanych w więzieniu na lubelskim zamku.
W 1950r. zostaje powołana na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Łęcznej, które piastuje aż do przejścia na emeryturę w 1974 r. Dzięki jej staraniom rozbudowano budynek szkoły podstawowej o nowe skrzydło, zainicjowała również budowę szkoły "Tysiąclatki".
W 1975 r. zakłada Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, którego zostaje pierwszym prezesem i kieruje jego pracami do 1981 r.

Jest autorką opracowań na temat historii, folkloru, przemysłu i spółdzielczości w Łęcznej. Jak mówiła sama o sobie „…spisałam wszystkie tajemnice tego miasta…”. Przekazała prywatną kolekcję fotografii obiektów historycznych związanych z miastem na potrzeby Muzeum Regionalnego wŁęcznej.
W 1981 wyjeżdża z Łęcznej i przeprowadza się do swoich rodzinnych stron w powiecie mieleckim.
Zmarła w wieku 93 lat, 7 maja 2002 r. w Mielcu. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Chorzelowie.
W wspomnianej wyżej kronice Stefania Pawlak opisuje wiele
historycznych ciekawostek związanych z Łęczną, które dotyczą między innymi: - historii pierwszego budynku szkolnego w Łęcznej z 1866 roku,
- drugiego budynku z 1925 r.,
- trzeciego budynku z 1962 r.,
- szkolnictwa w Łęcznej w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1944,
- własnej pracy dydaktyczno –wychowawczej.
Sporządziła, także różnorodne wykazy, które są cennymi źródłami
do dziejów Łęcznej: - „Wykaz osób spośród społeczeństwa łęczyńskiego, które ukończyły szkołę elementarną w okresie Polski przed 1918 r.”.
- „Wykaz osób, które ukończyły szkołę ponad elementarną przed 1914-18 r.”.
- „Wykaz nazwisk osób, które ukończyły szkołę średnią oraz studia wyższe
w okresie międzywojennym”.
- „Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej w Łęcznej, którzy ukończyli szkołę z wynikiem bardzo dobrym w okresie między 1918 a 1974r.”.
- „Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej w Łęcznej, którzy zginęli w czasie II wojny”.
- „Wykaz absolwentów Szkoły Elementarnej w Łęcznej, którzy brali udział
w powstaniu styczniowym 1863r.”.
- „Wykaz nazwisk absolwentów, którzy pracują w zawodzie nauczyciela”.
- „Wykaz absolwentów, którzy pracują w wyższych uczelniach”.
- „Wykaz absolwentów pracujących w służbie zdrowia”.
- „Wykaz kierowników szkół”.
Autorka pisze: „Wymienione przeze mnie wiadomości zebrałam
z dokumentów, a część z wypowiedzi najstarszych mieszkańców Łęcznej, którzy osobiście byli świadkami niektórych sytuacji lub znali je z opowiadania swoich rodziców albo dziadków”.
Na jubileuszowym DKK dyskutowałyśmy również o tajnym nauczaniu
w okresie II wojny światowej. Na terenie Łęcznej czynnie działali
na rzecz oświaty: Wacław Jawoszek, Stefania Pawlak, Feliks Wójcicki, Maria Wójcicka, Kazimierz Hołowiński, Stanisława Gałęzyczanka. Szczegółowych informacji o każdej z wymienionych osób dostarcza następująca literatura dostępna w naszej bibliotece:
- „Merkuriusz Łęczyński” 1985, nr 1, s. 9-11; 1998, nr 11, s. 31; 2002, nr 15, s.43; 2014, nr 27, s. 59.
- Łęcznianie, red. E. Misiewicz, P. Brodzisz, Łęczna 2008, s. 96, 107.
- Łęcznianie II, red. E. Misiewicz, P. Brodzisz, Łęczna 2009, s. 296, 382.
- E. Misiewicz, Łęcznianie III, Łęczna 2012, s. 131.
- S. Pawlak, 38 lat w Łęcznej, Łęczna 1998.
- W. Wieczorek Szkice z prowincji, Łęczna 1968.
- J. Marszałek, Łęczna w latach wojny i okupacji, [w:] Łęczna. Studia z dziejów miasta, pod red. E. Horocha, Łęczna 1989, s. 225-226.
Wszystkich, którzy chcą poznać dzieje naszego miasta – zapraszamy.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www