Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

W historycznym Łańcuchowie z dr J. Ewą Leśniewską

2016-06-13 11:21:03

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż jest dostępna długo oczekiwana książka dr J. Ewy Leśniewskiej „Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich”.

Uroczysta promocja odbyła się 7.06.2016 r. w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Galę zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej wspólnie z wydawnictwem Werset.
Było to LV spotkanie z cyklu „Czy ich znamy?” , (a czwarte z dr Leśniewską). Poprzednie odbyły się w: 2004, 2006, 2014 roku.
Na uroczystość przybyli goście szczególni, potomkowie dziedziców Łańcuchowa: Bogumiła Stecka – wdowa po wnuku ostatniej właścicielki Łańcuchowa, Elżbieta i Marcin Steccy – synowa i syn Bogumiły Steckiej, Wiktor Lachert – wnuk ostatniego właściciela Ciechanek, Agnieszka Chrząstowska – córka Wiktora Lacherta, Andrzej Jastrzębski – wnuk ostatniej właścicielki Łańcuchowa, Jan Suffczyński oraz: dr inż. Marek Łoś – Prezes Lubelskiego Oddziału Związku Ziemian. Byli z nami: rodzina Autorki, przedstawiciele samorządów: Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Cholewa – Starosta Łęczyński, Dariusz Kowalski – Wicestarosta Łęczyński, Adam Panasiuk – Wicestarosta Włodawski, Krystyna Wiśniewska – członek Zarządu Powiatu w Łęcznej, Andrzej Grzesiuk – Przewodniczący Komisji oświaty, Leszek Włodarski – Zastępca Burmistrza Łęcznej, Marta Piwońska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ks. Tomasz Konstanciuk - proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, przedstawiciele nauki, towarzystw regionalnych, stowarzyszeń, centrów kultury, dyrektorzy szkół i nauczyciele, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy naszej bibliotece, mieszkańcy Łańcuchowa i Ciechanek, sąsiedzi i przyjaciele Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
Dr J. Ewa Leśniewska jest rodowitą łęcznianką, zasłużoną regionalistką, znawczynią historii wykraczającej poza region lubelski. (Więcej o osobie autorki dowiemy się z artykułu
,,O majątku Kijany w… Kijanach” umieszczonego w zakładce Działalność kulturalno-oświatowa - ,,Czy ich znamy?”).
Czytamy we wstępie: „Dobra Łańcuchów nie doczekały się dotąd naukowego opracowania.. Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego spojrzenia na całe ich dzieje, przemiany własnościowe, ekonomiczne i społeczne poprzez pryzmat ich właścicieli, sposobów gospodarowania, dokonań i porażek w tym względzie.” Autorka buduje obrazy kolejnych właścicieli majątku Łańcuchów: Kuropatwów, Orzechowskich, Spinków, Druszkiewiczów, Suffczyńskich, Steckich. Przenosi czytelnika do szlacheckiej Rzeczpospolitej. Perfekcyjnie odtwarza klimat i realia życia ziemian. To dzieje majątku od powstania do końca. Książka jest napisana z rozmachem epickim – językiem żywym, bogatym, wartkim.
Do napisania publikacji naukowej posłużyły dokumenty archiwalne – przede wszystkim księgi hipoteczne – udostępniane w Archiwum Państwowym w Lublinie i Chełmie, „Archiwum Jana Steckiego” znajdujące się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, zbiory specjalne będące w posiadaniu WBP w Lublinie, zawartość treściowa ówczesnej żurnalistyki, dociekania innych znawców przeszłości, materiały ilustracyjne (w tym fotografie) ze zbiorów prywatnych, wywiady przeprowadzone przez Autorkę.
Dla jakiego odbiorcy jest to wydawnictwo? Dla osób, które interesują się: historią powszechną, polityką, historią sztuki, literaturą, socjologią, ekonomią, bankowością, księgowością, zoologią, botaniką…
Dr J. Ewa Leśniewska zobrazowała zasłuchanej publiczności kilka wybranych faktów z dziejów właścicieli dóbr łańcuchowskich i samego majątku. Jej oracyjne wystąpienie uzupełnili wspomnieniami o rodzinie pp. Bogumiła Stecka, Marcin Stecki, Wiktor Lachert, Andrzej Jastrzębski. Dr inż. Marek Łoś poinformował o procedurach przejęcia majątku przez upoważnionych pełnomocników na mocy dekretu PKWN z 1944 r. Ks. Tomasz Konstanciuk zaprosił na obchody 200-lecia odbudowanego murowanego kościoła, a p. Marianna Szponar - do modlitwy za dusze właścicieli dóbr pochowanych w kryptach świątyni. Roman Cholewa - Starosta Łęczyński – podziękował Autorce za dorobek naukowy dokumentujący dzieje naszego regionu.
Uroczystość prowadziła Jadwiga Marczewska dyrektor PBP w Łęcznej.
Poczęstunek dla zdrożonych gości przygotował Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
Zapraszamy do lektury – książka jest dostępna w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łęcznej.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron