Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

„Ocalić od zapomnienia” - V Turniej Mowy Polskiej rozstrzygnięty!

2017-02-17 13:49:59

28 października 2016 r. w kolejną rocznicę, już 16-tą, rozpoczęcia działalności przez PBP w Łęcznej odbyła się kolejna edycja Turnieju Mowy Polskiej. V odsłona konkursu dotycząca „Wybitnego mieszkańca powiatu łęczyńskiego”, tak jak poprzednie, miała na celu promocję historii naszej „małej ojczyzny”, popularyzację literatury regionalnej, kształtowanie regionalnej tożsamości, rozwijanie uzdolnień, twórczego myślenia oraz propagowanie piękna i poprawności języka polskiego. Adresatami konkursu są mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, którzy kochają historię naszego regionu i chcą ja popularyzować w szerszym gronie.

Do niezwykłej podróży przez historię powiatu łęczyńskiego wspólnie z uczestnikami konkursu zaproszenie przyjęli: Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej, Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej, Marta Kociuba – Zastępca Wójta Gminy Cyców, Kazimierz Radko – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Zofia Tchórzewska – Sekretarz Gminy Milejów, Marta Piwońska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Anna Haleniuk – inspektor ds. kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu łęczyńskiego, opiekunowie oratorów.
Wystąpienia oceniało jury w składzie: Izabela Korzeniowska (regionalista, członek Chorągwi Zamku w Zawieprzycach im. Atanazego Miączyńskiego herby Suchekomnaty), Beata Sagan (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Puchaczowa i Okolic, dyrektor GOK w Puchaczowie), Monika Gryglicka (inspektor ds. obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki Urzędu Gminy w Ludwinie), Mieczysław Gajowiak (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa, redaktor naczelny „Zeszytów Milejowskich”), Paweł Wójcicki (regionalista, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, przewodniczący Komisji kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży Rady Powiatu w Łęcznej).
Doskonale merytorycznie przygotowani oratorzy piękną polszczyzną zaprezentowali wybitnych mieszkańców – często sięgali głęboko, „odkopując” ich życie z zamierzchłej przeszłości. Wśród przedstawionych sylwetek znaleźli się:
Jan Gotlib Bloch – łęczyński dziedzic, budowniczy dworu w Ludwinie, polski bankier i przedsiębiorca, „król kolei żelaznych”.
Stanisław Błoński „Lis” – urodzony w Puchaczowie żołnierz I Kampanii Kadrowej, komendant obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej, oficer łącznikowy przy gen. Stanisławie Bułak Bałachowiczu podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Kazimierz i Jan Bogdanowiczowie – pochodzący z Nadrybia członkowie ruchu niepodległościowego, bohaterowie powstania styczniowego.
Zdzisław Broński „Uskok” – dowódca oddziału partyzanckiego AK, następnie WiN, „żołnierz niezłomny” oraz jego podkomendni Józef Suski „Sosna” i Aleksander Gajos „Orzech”.
Weronika Choma – odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej we własnym gospodarstwie w Ostrowie Nadrybskim.
Wacław Jawoszek „Łępo” – łęczyński pedagog, w okresie okupacji nauczyciel tajnego nauczania, dowódca utworzonego w Łęcznej XIII plutonu AK.
Antoni Kotliński – porucznik w stanie spoczynku, nauczyciel i miłośnik historii, który swoją pasję przekazywał kolejnym pokoleniom, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.
Ks. prałat Wacław Krasuski – wieloletni administrator parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej, pierwszy w historii dziekan dekanatu łęczyńskiego, kapitan – kapelan Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.
Jan Kuropatwa – XV-wieczny właściciel Łańcuchowa, dworzanin królowej Zofii Holszańskiej, sprawca zbrojnego napadu na klasztor jasnogórski oraz „autor” rys na obrazie Czarnej Madonny.
Andrzej Łuczeńczyk – ludwinianin, „Gwiezdny książę” polskiej literatury.
Stefan Malesza – ochotnik Wojska Polskiego, batiuszka z Dratowa oraz jego córka Olga.
Janina Miłosiowa – urodzona w Łęcznej, artystka malarka, dyrektor Lubelskiej Szkoły Plastycznej.
Natalia Nekrasz „Stanisława Nowacka” – pedagog, twórca tajnego kompletu nauczania w Milejowie, współpracowniczka AK, harcerka.
Jakub Naumowicz Onanow – lekarz ormiańskiego pochodzenia, wybitny neurolog i neuropatolog, w 1892 r. skierowany do Łęcznej w celu zwalczania epidemii cholery, gdzie sam padł jej ofiarą, ratując mieszkańców.
Stafania Pawlak – zasłużony dla Łęcznej pedagog, nauczyciel tajnych kompletów, założycielka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, inicjatorka budowy „Tysiąclatki”.
Zygmunt Piasecki „Dublańczyk” – generał WP, dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich podczas bitwy cycowskiej 1920 r.
Walery Pisarek – absolwent szkoły średniej w Milejowie, uczeń Natalii Nekrasz, profesor UJ, wybitny polski językoznawca i prasoznawca, specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, honorowy prezes i pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego.
Jan Maria Rostworowski „Mat” i „Karo” – korespondent zagraniczny „Czasu” i „Kuriera Warszawskiego”, uczestnik walk o Narwik, „cichociemny”, więzień Pawiaka i Gross Rosen na Dolnym Śląsku.
Zygmunt Starzyński – rotmistrz, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Wacława Klimaszewska – pracownik łęczyńskiego magistratu, podczas okupacji niemieckiej należała do AK.
Spośród 27 oratorów ze wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego, którzy wzięli udział szlachetnej rywalizacji, jury wyłoniło zwycięzców.
I nagrody otrzymali:
- Sebastian Jóźwik – z Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej za orację Jan Kuropatwa – kacerz i świętokradca, który zmazał swoją winę.
- Oliwia Kubić – z Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – Druhna Natalia.
- Joanna Ludwikowska – ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie – O tym jak „król polskich kolei” dwór w Ludwinie pobudował – Jan Gotlib Bloch.
- Dominika Matyjaszczyk – z Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – Prof. Walery Pisarek – ślad w polszczyźnie.
- Anna Pękała – z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie – Generał Zygmunt Piasecki – mój bohater.
- Wojciech Siwek – z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie – Stefania Pawlak – najpiękniej żyła, bo dla innych.
II nagrody:
- Jolanta Brzostowska – z Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej za orację Antek : profesor od niezakłamanej historii.
- Joanna Gil – z Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – Z Łęcznej przez wojny i obozy do kwatery zasłużonych.
- Gabriela Gołębiowska – ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu – Wojenny Anioł – Weronika Choma.
- Julia Suryś – z Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie – Natalia Nekraszowa – nasza patronka, mój autorytet.
- Aleksandra Szewczyk – z Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – Andrzej Łuczeńczyk.
- Marcel Ulewicz – ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej – Dziewczyna i wojna.
Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano najstarszą uczestniczkę – p. Barbarę Suską, która na podstawie własnych wspomnień opowiedziała historię Moi przodkowie w oddziałach „Uskoka” – Aleksander Gajos i Józef Suski.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej – organizator turnieju – nagrodziła wszystkich uczestników książkami na temat zasłużonych Polaków oraz gadżetami wyasygnowanymi przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz urzędy gmin.
Nagrody dla 6 zwycięzców - Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat autorstwa Marka Boruckiego ufundowali Urząd Miejski w Łęcznej oraz Urzędy Gmin w Cycowie, Ludwinie, Milejowie, Puchaczowie i Spiczynie. Serdecznie dziękujemy!

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron