Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

LXVI DKK

2017-01-20 09:20:08

Pierwsze spotkanie DKK w nowym roku (17.01.2017r.) rozpoczęłyśmy od dyskusji na temat bohaterów narodowych w literaturze.

Wśród nich znalazła się Emilia Plater (1806 – 1831) – polska hrabianka,kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego. Emilia była jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie została jednak dopuszczona do narad komitetu kierującego w Wilnie. Samodzielnie opracowała plan zdobycia Dyneburga. W toku przygotowań porozumiała się ze swoimi dwoma krewnymi z miejscowej szkoły podchorążych, którzy przyrzekli, że chwycą za broń i uderzą na załogę fortecy, gdy powstańcy zbliżą się do Dyneburga. 25 marca 1831 r. Juliusz Grużewski rozpoczął działania partyzanckie, wyparł Rosjan z miejscowości Rosienie, dając tym samym hasło do powstania na Litwie. Bohaterka natychmiast przystąpiła do działania, obcięła swoje długie włosy i kazała sobie uszyć męski strój. Uzbrojona w pistolety i sztylet wyruszyła walczyć w powstaniu. Na jej temat szczegółowo pisze Bogdan Zakrzewski w publikacji „Życiorysy historyczne, literackie i legendarne” pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira.
Do bohaterek narodowych zaliczyłyśmy również kobiety walczące w powstaniu warszawskim. Anna Herbich w książce „Dziewczyny z Powstania” w przejmujący sposób opisuje losy m.in.: Grażyny Hołowni, Anny Branickiej - Wolskiej, Krystyny Myszkowskiej, Jadwigi Bałabuszko-Sławińskiej, Haliny Wiśniewskiej, Teresy Łatyńskiej, Jadwigi Łukasik. Autorka zebrała opowieści jedenastu wspaniałych kobiet i uczyniła ich narratorkami swojej publikacji. Przedstawione bohaterki w czasie powstania walczą, opatrują rannych, ukrywają się w piwnicach z małymi dziećmi. Ich opowieści są niezwykle realne, naznaczone olbrzymią dawką uczuć. Kobiety są pełne zapału do walki, podejmują wyzwania i wykonują niemożliw rozkazy.
Z całą pewnością na miano bohatera zasłużył św. Maksymilian Kolbe (1894 – 1941). Był on polskim franciszkaninem konwentualnym, prezbiterem, męczennikiem, misjonarzem i świętym Kościoła katolickiego. 28 maja 1941 trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam też zginął dobrowolnie wybierając śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 r. dobity zastrzykiem trucizny – fenolu przez funkcjonariusza obozowego. Jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium. Natomiast Franciszek Gajowniczek doczekał się wyzwolenia przez wojsko amerykańskie w obozie Sachsenhausen. W 1971 roku o. Kolbe został wyniesiony na ołtarze. Krzysztof Kąkolewski w książce „Droga do męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe” opisuję okoliczności aresztowania franciszkanina, udowadnia, że nie było ono przypadkowe i starannie zaplanowane. Również stwierdza, iż odpowiadają za to konkretne osoby.
Władysław Anders (1892 – 1970) – to kolejny nasz bohater – generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945 i 1946-1954, następca Prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 r. mianowany przez władze emigracyjne generałem broni. Maria Nurowska w książce „Anders” postanowiła zmierzyć się z jego legendą, pokazać go jako człowieka z krwi i kości. Oprócz niebywałego heroizmu, jakim się wykazał (wyprowadził rodaków z piekła sowieckich łagrów) popełnił wiele życiowych błędów. Pisarka zgromadziła unikatową dokumentację, nagrała rozmowy z pozostałymi przy życiu członkami jego rodziny, a także żołnierzami, z którymi przemierzył szlak bojowy od sowieckiej Rosji po Monte Cassino. Niestety nie doprowadził on Władysława Andersa i jego żołnierzy do wolnej Polski.
Zwróciłyśmy szczególną uwagę na Danutę Siedzikówną pseud. „Inka” (1928 – 1946) – sanitariuszkę 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, a od 1946 r. w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu. 13.07.1946 r. 18-letnia „Inka” została aresztowana przez UB, a następnie zastrzelona w więzieniu przy ul. Kurkowej
w Gdańsku. Za jej bohaterskie czyny mianowano ją pośmiertnie podporucznikiem Wojska Polskiego. Oddała życie, by urzeczywistnić sen o wolnej Polsce. Wykazała się ogromną odwagą i wiarą w pomyślną realizację swojej misji. Szczegółową biografię bohaterki przestawiają Ewa i Bogumił Liszewscy w publikacji „Dzielne Polki”.
Do panteonu bohaterów narodowych zaliczyłyśmy Hieronima Dekutowskiego pseud. „Zapora" (1918 – 1949), harcerza, majora, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnego, dowódcę oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN. W 1988 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika przez rząd RP na uchodźstwie. Jest on symbolem walki mieszkańców Lubelszczyzny o wolność Polski. Działalności „Zapory" i jego oddziałów opisuję dr Ewa Kurek w publikacji „Zaporczycy 1943-1949”. Autorka podjęła trudną pracę odkłamania historii i pokazała żmudną drogę wychodzenia z niepamięci. Przez długie lata zbierała materiały – relacje świadków. Na początku lat 90-tych udało się jej uzyskaćod żyjących Zaporczyków pełny obraz powojennej działalności oddziałów.
Dyskutowałyśmy również o Józefie Piłsudskim (1867 – 1935) – polskim wodzu, działaczu społecznym i niepodległościowym, żołnierzu, polityku, mężu stanu. Tadeusz Konwicki w książce „Bohyń” umieszcza epizod dotyczący Marszałka. Autor przedstawia Piłsudskiego jako kilku letniego chłopca, który już w tym wieku miał ogromne poczucie patriotyzmu. W powieści widzimy go wracającego z grobów powstańców styczniowych.
Omówione przez nas postacie to z całą pewnością polscy patrioci. Ojczyzna była dla nich dobrem najwyższym, dla którego poświecili swoje życie. Czytelników, którzy chcą dogłębniej poznać losy ww. bohaterów zapraszamy do naszej biblioteki.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków