Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

IV Turniej Mowy Polskiej rozstrzygnięty!

2017-02-17 13:37:06

„Niezwykła historia zwykłego zabytku” pod takim hasłem odbył się IV Turniej Mowy Polskiej realizowany pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego. Tematem tegorocznych wystąpień były zabytki mało znane i zapomniane, leżące w granicach obecnego powiatu łęczyńskiego, których ślady zacierają się w pamięci lokalnej społeczności.

Uroczystość miała miejsce 28.10.2015 r. w 15 (!) rocznicę rozpoczęcia działalności przez Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
Cykliczny konkurs oratorski - Turniej Mowy Polskiej - ma na celu promocję historii naszej „małej ojczyzny”, popularyzację literatury regionalnej, propagowanie piękna i poprawności języka polskiego.
Adresatami konkursu są mieszkańcy powiatu łęczyńskiego z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, którzy kochają historię swojego regionu i chcą się nią dzielić.
Uroczystość otworzyli: Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Baczyński vel Mróz, Wicestarosta Łęczyński - Dariusz Kowalski, Dyrektor PBP w Łęcznej – Jadwiga Marczewska.
Goście turnieju: Dominika Sacawa – p.o. naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Joanna Chapska z-ca kierownika Działu Instrukcyjno Metodycznego WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu łęczyńskiego, opiekunowie oratorów – wspólnie ze „współzawodnikami” poddali się nadzwyczajnej atmosferze panującej podczas szlachetnej rywalizacji.
Chęć udziału w turnieju wyraziły 24 osoby z gmin: Ludwin, Łęczna,Milejów,Spiczyn.
Oracje oceniało jury w składzie: dr Ewa J. Leśniewska (historyk i regionalista
z Łęcznej), Beata Sagan (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Puchaczowa i Okolic, dyrektor GOK w Puchaczowie), Mieczysław Gajowiak (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa ), dr Monika Bogusz, starszy kustosz PBP w Łęcznej.
Oratorzy zachwycali piękną, potoczystą polszczyzną, starannością i szczegółowością tematu wypowiedzi, wyrazistym przekazem scenicznym.
Nie dziwi więc werdykt jury: 7 pierwszych nagród!
Oto laureaci i tytuły wygłoszonych oracji:
- Wiktoria Wójcik ze SP im. M. Curie Skłodowskiej w Zawieprzycach - ,,Tu, gdzie biegała Marysia Skłodowska”
- Oliwia Gańska z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Kapliczka Matki Bożej w Nadrybiu ”
- Julia Pawlak z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Krzyż wotywny przy ulicy Świętoduskiej”
- Oliwia Wójcik z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Stary cmentarz w Dratowie”
- Filip Drożyński z ZS im K.K. Jagiellończyka w Łęcznej - ,,Oddajcie to, co nasze”
- Kamil Sowiński z ZS im K.K. Jagiellończyka w Łęcznej - ,,Balsaminka”
- Dominika Matyjaszczyk z ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie - ,,Zawieprzyce – urok, tajemnica".
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nagrodziła wszystkich uczestników turnieju książkami na temat polskich zabytków oraz gadżetami tj. (książki, komplety folderów, mapy, opaski odblaskowe, breloczki, smycze, linijki, długopisy, gry, karty) ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Urząd Miejski w Łęcznej, Urzędy Gmin w Ludwinie i Spiczynie.
Wydawnictwa albumowe dla 3 zwycięzców - ,, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia autorstwa Jana Babickiego ufundował Urząd Miejski w Łęcznej, Urzędy Gmin w Ludwinie i Spiczynie. Serdecznie dziękujemy!
Obecni na uroczystości nauczyciele oraz oratorzy wybrali temat V Turnieju Mowy Polskiej. W2016 roku usłyszymy opowieści o wybitnych mieszkańcach naszej „małej ojczyzny”.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych