Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zadania

2012-11-16 08:49:29
Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej:

1. Zakup, gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych oraz rozwijaniu czytelnictwa.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy powiatu łeczyńskiego.

4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych.

5. Pomoc innym bibliotekom w zakresie komputeryzacji, tworzeniu baz danych.

6. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, rozpowszechnianie pomocy ( materiałów) metodycznych.

7. Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez sieć bibliotek zadań statutowych.

8. Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz upowszechnie dorobku kulturalnego powiatu łęczyńskiego.

9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron