Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Współpraca

2012-12-06 15:08:32
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej współpracuje z regionalnymi instytucjami w celu pozyskania ich jako partnerów i konsumentów m.in.:

• prasą lokalną („Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim”, „Niedzielą Lubelską”, "Fakatmi łęczyńskimi.pl"),
• wszystkimi szkołami na terenie pow. łęczyńskiego,
• gminnymi ośrodkami kultury,
• Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej,
• Muzeum Regionalnym w Łęcznej,
• Zgromadzeniem Misjonarze Afryki Ojcowie Biali,
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej,
• Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych,
• Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Łęcznej,
• Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Filia w Łęcznej,
• Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach,
• Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokiem,
• Zespołem wokalno-tanecznym „Halka” działającym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,
• Kołem Wolontariatu działającym przy Zespole Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
• Towarzystwem Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
• Instytutem Pamięci Narodowej o/ Lublin,
• Starostwem Powiatowym w Łęcznej,
• urzędem miejskim, urzędami gmin,
• Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
• bibliotekami z terenu pow. łęczyńskiego,
• osobami prywatnymi.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych