Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

dr G. J. Pelica o Kościele.

2011-07-22 12:23:12

dr G. J. Pelica - autor spotkania. XXXI spotkanie z cyklu – „Czy ich znamy ?” z dr Grzegorzem Jackiem Pelicą

Święto Marii Magdaleny - 22 lipca 2008 roku stało się okazją do zorganizowania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej XXXI spotkania z cyklu ,,Czy ich znamy?”.
Bohaterem był mieszkaniec naszego powiatu - Grzegorz Jacek Pelica - doktor nauk humanistycznych, historyk i teolog, poeta, pasjonat dziejów Lubelszczyzny i dialogu ekumenicznego.
Na spotkanie przybyli: Teodor Kosiarski – burmistrz Łęcznej, Zbigniew Żuk - naczelny imam muzułmanów w Polsce, członek Komisji Historycznej PAN, ks. Jan Łukaszuk - dziekan chełmski Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, dr J. Ewa Leśniewska - wybitny znawca historii naszego regionu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Rady Miejskiej w Łęcznej, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, bibliotekarze, przyjaciele autora i biblioteki.
Prelekcja dotyczyła dziejów kościoła prawosławnego na przestrzeni wieków. Autor mówił o konfliktach wyznaniowych i narodowościowych, autokefalii, unii brzeskiej, neounii oraz akcjach rewindykacyjnych. Podjął również próbę zrekonstruowania dawnej i współczesnej rzeczywistości kościoła prawosławnego. Przedstawił gościom dzieje struktur cerkiewnych i ukazał ważniejsze problemy wyznawców prawosławia zamieszkałych na terenie pogranicza wschodniego (na przestrzeni wieków).
Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się rekwizyty przyniesione przez doktora – oryginalna prosfora, krzyż prawosławny oraz widokówki z ikonami prawosławnych męczenników.
Puentą spotkania była pasjonująca dyskusja ekumeniczna. Na pytania słuchaczy próbował odpowiedzieć nie tylko bohater spotkania, ale również jeden z zaproszonych z gości Zbigniew Żuk - imam muzułmanów w Polsce.Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe